Sản phẩm

MINH TRÍ tự hào là Công Ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất logo nhựa dẻo tại Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường phụ liệu may mặc, quà tặng & quảng cáo, chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm với tiêu chuẩn xuất khẩu trên kinh nghiệm phục vụ cho hơn 1000 khách hàng doanh nghiệp/ tổ chức & hàng ngàn khách hàng cá nhân trong & ngoài nước

Bản Quyền © 2019 thuộc về Minh Trí

0 %
Đang gửi đi...